UPOZORNĚNÍ

04.11.2015 15:46

Dobrý den všem

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

S okamžitou platností je zakázáno jakkoli vrtat do okenních rámů oken ve společných prostorech. Pro upevnění záclon bude využito samolepících držáků nebo úchytů do zdi.

S okamžitou platností je zakázáno přelepovat čímkoli jmenovky u zvonků. Po dokončení rekonstrukce bude proveden tisk jmen a při jakékoli změně bude žadatelem osloven správce, který změnu kultivovaně provede.

S okamžitou platností je zakázáno vstupovat na balkony do doby osazení zábradlím. Opatření je důležité především v otázce Vaší bezpečnosti (u rodin s dětmi, klidně demontujte kliku u balkonových dveří, nebo o demontáž požádejte FIRMU).

Zhotovitel nás dále upozornil, že došlo na několika místech ke vstupu na balkon na ještě nezatuhlé čerstvě položené dlaždice. Žádá nás všechny nájemníky, aby k takovým událostem již nedocházelo a abychom dodržovali zákaz vstupu na balkony do doby osazení zábradlím.

Vzhledem k situaci kdy se u některých oken vyskytují závady v podobě špatného seřízení okna jeho netěsnosti, Vás všechny žádám o překontrolování stavu a v případě že tomu je tak i u Vás o připsání na seznam, který bude vyvěšen v jednotlivých vchodech. Termín co nejdříve, nejdéle do Pá.

Týká se opravdu špatného seřízení. Okna jako taková budou všechna seřízena na jaře roku 2016.

Co se týče dalších závad, kterých jste si všimli, budu rád, pokud mi je vyfotíte a s krátkým komentářem pošlete.

Děkuji předem za pochopení a s přáním hezkého dne   Ing. Miloslav Soukup, MBA

                                                                                     předseda představenstva

 

Vážení sousedé,

V souvislosti s povinností, kterou ukládá legislativa, bude provedena kontrola odvodu spalinových cest, komínů. Kontrolu provede pan Jiří Tesárek - Na vinici 1128 tel.: 737 861 717 a bude hrazena družstvem. V případě neumožnění kontroly, bude konkrétní člen družstva povinen provést takovouto kontrolu na vlastní náklady a následně doložit. 

Za tímto účelem je nutné zajistit přístup ke komínovým dvířkům.

Kontrola bude provedena:

v bytových domech 1454, 1455, 1456 dne 7. 11. 2015

v bytových domech 1457, 1460, 1461 dne 14. 11. 2015

Ve výjimečných případech lze po telefonické dohodě s panem Tesárkem sjednat přeložení termínu.

S přáním hezkého dne   Ing. Miloslav Soukup, MBA

předseda představenstva

 

_____________________

Ing. Miloslav Soukup, MBA

"Stavební a nájemní družstvo Vinice“, bytové družstvo

Masarykovo nám.1, Stříbro

Předseda družstva

IČ 25 23 59 74

tel.: +420 725 797 310

e-mail: SoukupM@plzen.eu