07.06.2013 11:14

Termovize, kotle a komíny

Předseda družstva seznámil přítomné s výsledkem termostatické diagnostiky pláště budovy. Předal slovo Ing. Bubenkovi ze společnosti AF-Cityplan s.r.o. Ten podrobně seznámil s problematikou a katastrofálním stavem pláště, jež vykazuje spoustu stavebních chyb. Výsledkem byl návrh pro zlepšení stávajícího stavu v podobě celkového zateplení (140 mm polystyrenem). Tato varianta byla prověřována předsedou a předběžná suma činí 3,5 mil.Kč. Ten podal přítomným informaci o možném dotační titulu, kde lze za stanovených podmínek čerpat do výše 50 % nákladů. Termostatická diagnostika je vyvěšena na stránkách družstva.

Výsledky jsou vyvěšeny na našich stránkách  - Oznámení předsedy - pro členy družstva

Ing. Daniel Bubenko
Energetický auditor, č. osvědčení 263 
Vedoucí střediska Smart Cities 
AF-CITYPLAN s.r.o.  
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika 
tel.: +420 277 005 510 
fax: +420 224 922 072 
mobil: +420 739 057 826 
http: www.af-cityplan.cz 
email: Daniel.Bubenko@afconsult.com

 

Předseda družstva seznámil přítomné s problematikou kolem komínů a odvodu spalinových cest. Upozornil na vyčerpání veškerých technických možností, které byly konzultovány jak s projektanty, tak odbornými techniky. Výsledkem všech jednání je závěr, že není technicky možné, aby družstvo zabezpečilo (jak lávkou nebo např. vestavěnými dvířky) provedení kontroly odvodu spalinových cest ze shora. Přítomní byly s, s důrazem na bezpečnost, upozorněni na odstranění překážek a zabezpečení přístupu k vymetacím uzávěrům, které jsou vždy umístěny uvnitř byt. jednotek. Ty jsou jedinými možnými přístupy k provedení každoroční prohlídky odvodu spalin, ale také k provedení revize. Dále vystoupil pan Mathejzlík, který přítomné seznámil s problematikou komínů, bezpečnosti spojené s provozem kotlů, upozornil na možné problematiky týkající se přívodu vzduchu ke kotli, jenž není zabezpečen, přítomnosti ventilačních digestoří (ty jsou velkou hrozbou při současném provozu kotle) a upozornil na důležitost postupu při výměně kotlů.

Možnost řešení přívodovými štěrbinami pro přívod vzduchu je vavěšen na našich stránkách - Oznámení předsedy - pro členy družstva

Dále předseda družstva seznámil přítomné, že došlo, vzhledem na časté a opakované žádosti pro společné zakoupení kotlů a tedy možné finanční zvýhodnění v závislosti na zvýšeném odběru, k oslovení vybraných renomovaných firem zabývajících se provozem kotlů a splňují všechna zadaná kritéria. Výběrem s ohledem na nejnižší navrženou cenu byl osloven pan Hranička , který přítomné seznámil s možnostmi výběru, jeho zúžení o kotle nevyhovující technicky (v závislosti na tech. parametrech komína, objemu atd.) Výsledkem byla informace, že pro možnou výměnu jsou vhodné tři – čtyři druhy kotlů. Dále byly vyloučeny značky u kterých se nepředpokládá dlouhodobé zajištění náhr. dílů a např. kotle s nádržkou (vyšší nároky na komín- finance). Pro takové účely byl vybrán kotel atmosférický, značky Vaillant (cca 30 tis.) jako kotel vyšší střední třída a kotel Protherm ( cca 20 tis.) jako nižší střední třída. Přítomní byli informováni o možnosti rámcového odběru kotlů a současném splnění podmínky odběru 30 kusů, garanci ceny po dobu 2 let. Pro konkrétnější rozhodnutí bude zapotřebí přijmout usnesení.

V souvislosti s bezpečností bude potřeba stryktně dodržet stanovený postup a doložit předsedovi družstva, a to i zpětně u již vyměněných kotlů.

Dále bude nutné, v souvislosti s bezpečností, přijmout usnesení o prokázání pojištění bytů a zodpovědnosti.

V souvislosti na předchozí problematiku předseda upozornil, že uvedené závady problémy jsou dnes diskutovány především kvůli možnému sestavení rozpočtu, získání financí, sestavení hierarchie priorit možných oprav nebo rekonstrukcí.

Přítomní byli upozorněni na blížící se prohlídku kotlů, která bude dle schváleného usnesením družstva ze dne 18. dubna 2012 na 29 čl. schůzi objednána družstvem, ale hrazena nájemníky. Tato prohlídka bude spojena s každoroční prohlídkou – revizí plynu. Technik, který bude prohlídku provádět v průběhu celého týdne, bude dále zabezpečovat servis těchto kotlů a může se s ním dohodnout individuální termín prohlídky, který bude korespondovat s týdnem, kdy bude přítomen ve Stříbře.

Přítomné předseda seznámil s humánním způsobem boje proti holubům s tím, že na vyhodnocení úspěšnosti opatření je zatím brzy.

Přítomní byli seznámeni s postupnou výměnou vchodových dveří. Možný servis, oprava a montáž samouzavíracího zařízení by totiž byla, v závislosti na tom, že se deset let servis a údržba dveří neprováděla, v poměru k novým, drahý.

Společnost, jež bude výměnu provádět, bude dále provádět údržbu chodbových oken, spočívající především v přetěsňování a členové družstva si budou moci přetěsnění svých oken individuálně domluvit.

Příští schůze je plánována na září 2013.

 

S pozdravem předseda družstva Ing. Miloslav Soukup

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

´Stavební a nájemní družstvo Vinice´, bytové družstvo

SÍDLO:
Stříbro, Masarykovo nám. 1
PSČ 34901
IČO: 25 23 59 74
KONTAKTNÍ ADRESA:
Ing. Miloslav Soukup, MBA
Stříbro, Na Vyhlídce 1455, PSČ 34901