Servis oken a další revize

24.02.2017 10:24

Dobrý den všem.

V souvislosti s předloňskou revitalizací budov, si Vás dovoluji oslovit s plánovanými každoročním servisem oken. Jde o nutnost pro předcházení problémů v jejich funkčnosti, nebo pro případné uplatnění reklamace vůči zhotoviteli v záruční době. Dále s dalšími plánovanými prohlídkami, revizemi a servisy v tomto roce.

Problematika oken

V případě, že máte, nebo v průběhu roku budete mít, problém se seřízením oken, domluvil jsem, že lze oslovit našeho souseda pana Zíku (1456- tel: 606 123 277) a sjednat si s ním seřízení prakticky ihned. V ostatních případech bude provedeno seřízení a promazání každoročně, vždy před zimní sezonou v měsících říjen, listopad.

Servis kotlů

Vzhledem k novým skutečnostem v oblasti kontroly kotlů, se nedařilo dlouhodobě sjednat odbornou firmu pro takovou kontrolu. Především z důvodu stáří a druhu naši kotlů. Nicméně v průběhu několika týdnů dojde k uvedené kontrole, budu Vás o ní v předstihu informovat emailem a na nástěnkách ve Vašich bytových domech.

Zde především upozorňuji na to, že systém platby bude tentokrát proveden tak, že nebude požadována platba na místě, ale dojde k započtení do ročního vyúčtování. Nemusíte tedy v případě nepřítomnosti zajišťovat i finanční stránku. Jednat se bude o přibližně částku do 990Kč. 

Kontrola komínů

po topné sezoně dojde i ke kontrole komínů, jako každý rok. Zde plně hradí náklady družstvo. Jen stále platí, že při kontrole musí být zajištěn přístup ke komínovým dvířkům. V případě, že tomu tak nebude nebo majitel bytu nebude přítomen ani v jednom ze tří termínů, uhradí si následnou kontrolu z vlastních zdrojů.

V roce 2017 je plánována i revize plynu, hromosvodů, elektrorevize, hydrantů a seřízení antén. Zde ovšem nebude docházet ke kolizi s obyvateli, jelikož k ní dojde vždy mimo jejich domovy.

S pozdravem Ing. Miloslav Soukup, MBA