Reklamace balkonů

26.04.2016 14:15

Vážení sousedé,

oslovuji Vás s dotazem na případné reklamace Vašich balkonů. Dnes 26.4.2016, dojde k jejich fyzické prohlídce za účasti zhotovitele a TDI . Jednotlivé balkony budou prohlédnuty a viditelné závady zaznamenány. Ty budou následně zhotovitelem v dohodnutém termínu odstraněny. Proto Vás žádám o případné podněty v této záležitosti, abychom něco neopomněli.

Děkuji předseda družstva