Pozvánka na 40 čl. schůzi družstva

02.05.2017 15:56

Stavební a nájemní družstvo Vinice, bytové družstvo

se sídlem Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01

 

tel. 725 797 310, e-mail: soukupm@plzen.cz                                               IČO: 25 23 59 74

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na 40. členskou schůzi

Stavebního a nájemního družstva Vinice, bytové družstvo

 

 

Schůze se koná 17 května 2017 od 18.00 hod.

v prostorách salonku restaurace „U Kubinců“,

Západní předměstí 1036, Stříbro

 

 

UPOZORNĚNÍ: NUTNÁ ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA

 

Program:

 

 1. Zahájení.

 2. Volba orgánů členské schůze.

 3. Závěrečná zpráva o hospodaření.

 4. Smlouvy o smlouvách budoucích kupních.

 5. Transformace Družstva (informace o ukončení dotace).

 6. Různé, závěr.

   

  Pozn.:   Plná moc k zastupování a výkonu hlasovacího práva na členské Schůzi je k dispozici na internetových stránkách.

   

   

   

  Stříbro  1. 5. 2017

   

   

  Ing. Miloslav Soukup, MBA

  předseda družstva