24.10.2019 13:50

P o z v á n k a na 41. členskou schůzi

                                                                                                                                                                P o z v á n k a

na 41. členskou schůzi

Stavebního a nájemního družstva Vinice, bytové družstvo

Schůze se koná 14 listopadu 2019 od 18.00 hod.

v prostorách salonku restaurace „U Kubinců“,

Západní předměstí 1036, Stříbro

UPOZORNĚNÍ:          NUTNÁ ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA

Program:

  1. Zahájení.
  2. Volba orgánů členské schůze.
  3. Závěrečná zpráva o hospodaření.
  4. Volba představenstva.
  5. Volba kontrolní komise.
  6. Změna stanov.
  7. Transformace Družstva.
  8. Různé (náměty na opravy bytových domů), závěr.

Pozn.: Plná moc k zastupování a výkonu hlasovacího práva na členské Schůzi je k dispozici na internetových stránkách.

 

Stříbro  24. 10. 2019                                                                                                                                   Ing. Miloslav Soukup, MBA

předseda představenstva

 

—————

Zpět


Kontakt

´Stavební a nájemní družstvo Vinice´, bytové družstvo

SÍDLO:
Stříbro, Masarykovo nám. 1
PSČ 34901
IČO: 25 23 59 74
KONTAKTNÍ ADRESA:
Ing. Miloslav Soukup, MBA
Stříbro, Na Vyhlídce 1455, PSČ 34901