P o z v á n k a na 38. členskou schůzi - ve středu, 29. června 2016 od 18.00 hod.

10.06.2016 14:37


 

 

 

P o z v á n k a

 

na 38. členskou schůzi

Stavebního a nájemního družstva Vinice, bytové družstvo

 

 

Schůze se koná  ve středu, 29. června 2016 od 18.00 hod.

v prostorách restaurace Pohoda, Západní předměstí 1143, Stříbro

 

UPOZORNĚNÍ:          NUTNÁ ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA

 

Program:

 

 1. Zahájení.

 2. Volba orgánů členské schůze.

 3. Závěrečná zpráva o hospodaření.

 4. Různé, závěr.

   

   

  Pozn.: Plná moc k zastupování a výkonu hlasovacího práva na členské Schůzi vám bude doručena s pozvánkou.

   

   

  Stříbro  10. 6. 2016

   

                                                                 Ing. Miloslav Soukup, MBA

  předseda družstva