Kontrola komínů

28.04.2017 11:53

Vážení sousedé,

V souvislosti s povinností, kterou ukládá legislativa, bude letos též provedena kontrola odvodu spalinových cest, komínů. Kontrolu provede pan Jiří Tesárek - Na vinici 1128 tel.: 737 861 717 a bude hrazena družstvem. V případě neumožnění kontroly, bude konkrétní člen družstva povinen provést takovouto kontrolu na vlastní náklady a následně doložit. 

Za tímto účelem je nutné zajistit přístup ke komínovým dvířkům.

Kontrola bude provedena:

v bytových domech 1454, 1455, 1456 dne 27. 5. 2017

v bytových domech 1457, 1460, 1461 dne 28. 5. 2017

Ve výjimečných případech lze po telefonické dohodě s panem Tesárkem sjednat přeložení termínu.

Na základě provedené revize plynových zařízení, kontroly a servisu plynových kotlů se u bytů s atmosférickým kotlem a zároveň s ventilační digestoří doporučuje výměna uvedené digestoře za filtrační. Na základě těchto zjištění a z důvodu ochrany zdraví bude u těchto bytů instalován detektor oxidu uhelnatého. Instalaci provede ve stejný den pan Tesárek.

 

S přáním hezkého dne   Ing. Miloslav Soukup, MBA

předseda představenstva