13.02.2014 13:31

Kontrola komínů

Vážení sousedé,

V souvislosti s dodržením podmínek bezpečnosti byl do konce letošního roku každý člen družstva upozorněn na povinnost zpřístupnit ve svém bytě vstup ke komínovým dvířkům, z důvodu možnosti provést revizi spalinových cest. Jednotlivci byli individuálně upozorněni na tuto povinnost s termínem odstranění do 31. 12. 2013.  

V souvislosti s výše uvedeným bude provedena kontrola odvodu spalinových cest. Kontrolu provede pan Jiří Tesárek - Na vinici 1128 tel.: 737 861 717 a bude hrazena družstvem. V případě neumožnění kontroly, bude konkrétní člen družstva povinen provést takovouto kontrolu na vlastní náklady a následně doložit. 

Kontrola bude provedena:

v bytových domech 1454, 1455 dne 8. 3. 2014 v 9.00 hod.

v bytových domech 1456, 1457 dne 15. 3. 2014 v 9.00 hod.

v bytových domech 1460, 1461 dne 22. 3. 2014  9.00 hod.

 

Ve výjimečných případech lze po telefonické dohodě s panem Tesárkem sjednat přeložení termínu.

S přáním hezkého dne   Ing. Miloslav Soukup

                                        předseda družstva

—————

Zpět


Kontakt

´Stavební a nájemní družstvo Vinice´, bytové družstvo

SÍDLO:
Stříbro, Masarykovo nám. 1
PSČ 34901
IČO: 25 23 59 74
KONTAKTNÍ ADRESA:
Ing. Miloslav Soukup, MBA
Stříbro, Na Vyhlídce 1455, PSČ 34901