14.10.2013 14:57

Komíny

Vážení sousedé,

do konce roku je nutné uvést do bezvadného stavu přístup pro prohlídku spalinových cest, jenž je v našem případě možná pouze z jednotlivých bytových jednotek. Je tedy  bezpodmínečně nutné zabezpečit přístup ke komínovým dvířkům, umístěným v blízkosti kotle.

Dále v závislosti na naši další bezpečnost a upozornění revizního technika bude neodkladné zabezpečit přívod vzduchu do místností, kde je umístěn plynový spotřebič (kotel). Po pečlivém zvážení a po poradě s odborníky, jsme přišli na variantu, která z bezpečnostních hledisek je dostačující a splňuje legislativní požadavky. Jedná se o okenní štěrbiny, které se montují do okenních rámů. Proto jsem oslovil jedinou společnost, která se výrobou a montáží zabývá. K této montáži dojde v několika dalších dnech či týdnech a bude v režii Družstva. 

Do dalšího konání členské schůze si promyslete možnost společného odběru plynu, tedy úspory v podobě většího odběru od jednoho dodavatele.

S přáním hezkého dne předseda družstva

—————

Zpět


Kontakt

´Stavební a nájemní družstvo Vinice´, bytové družstvo

SÍDLO:
Stříbro, Masarykovo nám. 1
PSČ 34901
IČO: 25 23 59 74
KONTAKTNÍ ADRESA:
Ing. Miloslav Soukup, MBA
Stříbro, Na Vyhlídce 1455, PSČ 34901