37. členská schůze

18.02.2015 17:11

Vážení členové družstva. Na našich stránkách (část družstvo-stanovy) se můžete seznámit s návrhem stanov, které budeme schvalovat na 37. členské schůzi viz pozvánka níže.

S pozdravem M.SoukupStavební a nájemní družstvo Vinice, družstvo

se sídlem Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01

 

tel. 725 797 310, e-mail: soukupm@plzen.cz                                               IČO: 25 23 59 74

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na 37. členskou schůzi

Stavebního a nájemního družstva Vinice, družstvo

 

 

Schůze se koná  ve středu, 4. března 2015 od 18.00 hod.

na Radnici, Masarykovo náměstí č.p. 1, v zasedací místnosti v přízemí

 

UPOZORNĚNÍ: NUTNÁ ÚČAST ČLENŮ DRUŽSTVA

 

Program:

 

 1. Zahájení.

 2. Volba orgánů členské schůze.

 3. Doplňující volba představenstva družstva.

 4. Stanovení výše příspěvku do fondu oprav.

 5. Schválení stanov.

 6. Informace o úvěrech družstva.

 7. Různé, závěr.

   

   

  Pozn.:   Pozvánku obdrží každý člen družstva.

  V příloze naleznete plnou moc k zastupování a výkonu hlasovacího práva na členské

  schůzi.

  Návrh stanov je vyvěšen na internetových stránkách družstva a v každém bytovém domě.

   

   

  Stříbro  15. 2. 2015

   

   

  Ing. Miloslav Soukup, MBA

                                                                                                                                                  předseda družstva